04
- Maj
2018
Posted By : bzadmin
Na czym polega badanie wniosku kredytowego

Analiza wniosku o kredyt jest niezwykle ważnym etapem aplikowania o zobowiązanie finansowe. Gdy decydujemy się na kredyt, wniosek taki składamy bezpośrednio w banku lub drogą internetową. Należy w nim podać kwotę, o jaką będziemy się ubiegać, jej przeznaczenie oraz szacowany okres spłaty długu. Do formularza dołączane są oczywiście zaświadczenia o wysokości i źródle dochodów. Ocena wniosku odbywa się według ściśle określonych instrukcji, które zostały ujednolicone dla większości banków komercyjnych. Istotne jest by ostateczna decyzja kredytowa nie pociągała za sobą ryzyka braku spłaty zobowiązania. Dlatego do analizy wniosku odpowiednio oddelegowane osoby podchodzą bardzo ostrożnie, zwłaszcza jeśli dotyczy wysokich kwot kredytów.

Ocena wniosku o kredyt osób fizycznych

Badanie wniosków kredytowych osób fizycznych jest znacznie prostsze niż przedsiębiorstw czy korporacji. Opiera się przede wszystkim na:

  • poznaniu wysokości i źródła dochodów pożyczkobiorcy dzięki takim dokumentom jak umowa o pracę, dzieło,a w przypadku osób uzyskujących świadczenia, renta czy emerytura
  • określenia do jakiej klasy należy dany wnioskodawca, czy jest wiarygodnym klientem czy ma skłonności do nieprzestrzegania terminu spłaty zobowiązań na podstawie baz gospodarczych oraz baz Związku Banków Polskich

Te czynniki pozwalają na oszacowanie zdolności kredytowej. Podczas analizy tych elementów klient otrzymuje punkty, które przedkładają się na ryzyko kredytowe. Oczywiście ryzyko kredytowe maleje wraz ze wzrostem liczby punktów, które uzyskuje na podstawie wniosku kredytobiorca.
Ponadto banki starają się ustalić czy wnioskodawca posiada ustabilizowaną sytuację finansową i społeczną. Mogą to stwierdzić na podstawie informacji na temat wykształcenia, rodzaju wykonywanych obowiązków, posiadanych zabezpieczeń czy miesięcznych wydatków. Wyższe wykształcenie, dysponowanie własną nieruchomością czy też regularnie opłacanie np. czynszu świadczy o ustabilizowanej pozycji społecznej. Takim osobom chętniej przyznawane są kredyty.
Ocenę wniosku ułatwia także fakt bycia stałym klientem danego banku. Skraca to nieco formalności a bank może zapoznać się z historią współpracy wnioskodawcy z jego placówką.

Prawo bankowe nakazuje świadczenie kredytów tym klientom, którzy posiadają odpowiednią zdolność do ich uregulowania. Jednak dopuszcza się również możliwość udzielenia zobowiązania finansowego bez należytej zdolności kredytowej w przypadku zastosowania zabezpieczenia.

Dodaj komentarz