Analiza zdolności kredytowej polega przede wszystkim na zbadaniu wysokości i źródła dochodów kredytobiorcy, jego wydatków oraz to w jaki sposób panuje nad domowym budżetem. Pod uwagę brana jest także liczba członków rodziny wnioskodawcy. Bank analizuje te czynniki bardzo dokładnie, ponadto sprawdza historię kredytową klientów w biurach informacji gospodarczej i kredytowej. Dlatego też kredyt bez zdolności kredytowej i BIK nie jest oferowany przez te instytucje finansowe. Można oczywiście znaleźć firmy pozabankowe, które proponuje tego typu przedsięwzięcie. Skupmy się jednak na tym, na czym dokładnie polega sprawdzanie zdolności kredytowej?

Jak wygląda sprawdzanie zdolności kredytowej

Najważniejszym punktem analizy zdolności kredytowej jest wysokość źródło dochodów. Nie trzeba przy tym chyba wyjaśniać, że im wyższe tym większa zdolność kredytobiorcy. Dlatego łatwiej ubiegać się o chwilówki bez zdolności kredytowej, gdyż w wielu firmach nie trzeba przedkładać żadnych dokumentów potwierdzających zarobki. Banki, w zależności od tego, jaką pracę wykonujemy lub czy uzyskujemy świadczenia wymagają dokumentów:

  • umowa o pracę lub dzieło, umowa na zlecenie; wyciągi z rachunku bankowego z ostatnich miesięcy (jeśli bierzemy kredyt w banku, w którym posiadamy aktualnie konto to ten ostatni element nie jest potrzebny)
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – książka przychodów i rozchodów, zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS i podatków; rozliczenie PIT za ostatni rok kalendarzowy
  • świadczenia z tytułu renty lub emerytury – dokumenty potwierdzające uzyskanie świadczenie, jego ostatnia waloryzacja; wyciąg z konta bankowego z ostatnich miesięcy

Te same procedury dotyczą kredytu konsolidacyjnego oferowanego przez niektóre instytucje bankowe. Dlatego na próżno szukać informacji o tym, że którykolwiek z banków proponuje kredyt konsolidacyjny bez BIK i zdolności kredytowej.

Pozostałe czynniki
Istotnym czynnikiem, który wpływa na określenie zdolności kredytowej klienta jest liczba członków jego rodziny. Przy większych rodzinach rosną także codzienne wydatki, zatem jego zdolność kredytowa spada. Podczas rozmowy z doradcą kredytowym jesteśmy także pytani o to jakie są nasze miesięczne wydatki i w efekcie ile pozostanie nam pieniędzy na spłatę kredytu. To kolejny parametr, który wskazuje, że ubieganie o kredyt dla osób bez zdolności kredytowej w banku jest praktycznie niemożliwe.

Wstępna analiza zdolności kredytowej trwa zwykle jeden dzień. Po tym czasie klienci mogą poznać maksymalną wysokość kredytu, o który mogą aplikować. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że jeśli będziemy ubiegać się właśnie o tę „progową” kwotę możemy uzyskać odmowną decyzję. Lepiej zdecydować się na niższy kredyt.

Banknoty o wartości 100 złotych
Do obliczenia zdolności kredytowej brane są pod uwagę nasze comiesięczne stałe wydatki

Jak dostać kredyt bez zdolności kredytowej?
Na próżno szukać kredytów w bankach. Te bowiem nie mają w swojej ofercie takiej usługi jak kredyty bez zdolności kredytowej. Co więcej, problem wydaje się nie do rozwiązanie, jeśli mamy już zaciągnięte inne zobowiązanie finansowe. W takiej sytuacji właściwie jedynym wyjściem sa kredyty bez zdolności kredytowej dla zadłużonych w firmach pozabankowych. Wysokość zobowiązań nie jest tak wysoka jak dostępne w bankach, gdy firmy te ponoszą jednocześnie znacznie wyższe ryzyko tego, że ktoś nie będzie w stanie spłacić zadłużenia.

Zwiększenie zdolności kredytowej

Swoją zdolność kredytową można zwiększyć, jeśli decydujemy się na zaciągniecie kredytu wraz z osoba bliską. Może to być partner, małżonek lub małżonka, ojciec, matka czy dorosłe już dziecko. Dwie osoby wykazują znacznie wyższe miesięczne dochody niż jedna. Jest to prosty sposób na podwyższenie zdolności kredytowej.